top

Diva

Projektna pisarna:
Verdijeva 10
6000 Koper
T: +386 (0)5 664 64 04
E: ivana.strkalj@koper.si


button
bottom
top

Splošni čezmejni cilj projekta je varstvo okolja z namenom krepitve in povečanja ozaveščenosti o varstvu okolja, zmanjševanje tveganj in onesnaženosti.

bottom
top
Predmet tega obvestila je spletno mesto www.projekt-diva.eu. Vsa vsebina na tem spletnem naslovu je last Mestne občine Koper in je informativne narave. 

Mestna občina Koper ne odgovarja za uporabo spletnega mesta www.projekt-diva.eu in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Mestna občina Koper se bo trudila za pravilnost informacij. Mestna občina Koper lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.projekt-diva.eu za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija vsebin spletnega mesta ali njihovega dela ni dovoljena. Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem  mestu www.projekt-diva.eu razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

bottom

Mestna občina Koper Znanstveno raziskovalno središče Grad Buzet Istarska županija Grad Pula Grad Umag